STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:03

 

Ekologisk trädgårdsodling 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

1. Frilandsodling 2017. Areal, skörd och avkastning.

2. Växthusodling 2017. Växthusyta, skörd och avkastning.

 

Teckenförklaring

Legend

Symbol

Läses

Reads

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available