STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:03

 

Ekologisk trädgårdsodling 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Frilandsodling 2017. Areal, skörd och avkastning.

1. Open ground cultivation 2017. Area, production and yield.

 

 

 

Ekologisk odling

 

 

All odling

 

Konventionell
odlingSkattad areal
(ha)1

Skattad skörd
(ton)

Avkastning (ton/ha)

 

Areal
(ha)1

Skörd
(ton)

 

Avkastning (ton/ha)

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

20

200

10,0

 

421

7 359

 

18,0

Broccoli

20

120

6,0

 

335

2 941

 

9,0

Jordärtskocka

50

810

15,6

 

90

1 360

 

11,9

Matlök

100

2 110

21,2

 

1 264

62 796

 

51,2

Morot

450

26 000

57,9

 

1 702

109 077

 

66,1

Paltsternacka

30

790

23,0

 

224

5 993

 

27,9

Rödbeta

80

2 580

32,4

 

445

16 770

 

38,9

Sallat (isbergssallat & annan sallat)

60

350

..

 

1 647

28 253

 

..

Vitkål

140

4 960

35,4

 

338

16 362

 

52,7

Övriga kålväxter

40

510

..

 

277

4 024

 

..

Övriga köksväxter

150

1 560

..

 

1 568

27 085

 

..

Summa köksväxter

1 140

39 990

..

 

8 311

282 020

 

..

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordgubbar

160

420

2,7

 

2 369

15 501

 

6,7

Svarta vinbär

210

290

1,4

 

300

364

 

0,6

Övriga bär

120

90

..

 

313

571

 

..

Summa bär

490

800

..

 

2 982

16 436

 

..

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

Äpple

300

2 170

7,1

 

1 532

22 133

 

15,6

Övrig frukt

20

30

..

 

197

2 398

 

..

Summa frukt

320

2 200

..

 

1 729

24 532

 

..

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa plantskole- & prydnadsväxter

10

..

..

 

494

..

 

..

All odling

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa, all odling 2017

1 959

..

..

 

13 516

..

 

..

Summa, all odling 2014

1 523

..

..

 

13 630

..

 

..

1. Arealen som redovisas för ekologisk odling är åkerareal, medan arealen som redovisas för all odling är skördad areal för köksväxter och åkerareal för frukt, bär och prydnadsväxter.