STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:03

 

Ekologisk trädgårdsodling 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2. Växthusodling 2017. Växthusyta, skörd och avkastning.

2. Greenhouse cultivation 2017. Greenhouse area, production and yield.

 

 

 

Ekologisk odling

 

 

All odling

 

Konventionell
odlingSkattad
växthusyta
(kvm)

Skattad skörd
(ton eller st)

Avkastning (kg/kvm eller st/kvm)

 

Växthusyta
(kvm)

Skörd
(ton eller st)

 

Avkastning
(kg/kvm eller st/kvm)

Köksväxter och bär

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka, ton

17 000

400

23,5

 

669 995

30 598

 

46,3

Kryddväxter, st

89 000

47 500 000

500,7

 

99 405

47 714 877

 

26,1

Sallat (kruk- och annan sallat), st

39 000

12 500 000

302,9

 

93 384

16 717 349

 

80,5

Tomat, ton

25 000

500

21,2

 

401 295

14 448

 

37,0

Övriga köksväxter och bär

9 000

..

..

 

120 647

..

 

..

Prydnadsväxter

84 000

..

..

 

1 476 406

..

 

..

Summa, all odling 2017

263 882

..

..

 

2 861 132

..

 

..

Summa, all odling 2014

169 259

..

..

 

2 870 453

..

 

..

Summa, all odling 2011

126 248

..

..

 

2 678 299

..

 

..