Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1301

Vattenbruk 2012
Aquaculture in Sweden 2012
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Liten ökning av odlad matfisk år 2012
År 2012 producerades inom svenskt vattenbruk 10 550 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 12 447 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 4 % högre än 2011 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 84 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 849 ton röding och 1 308 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 340 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2011 var 328 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 046 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 83 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 1983–2012

Hel färskvikt, ton