Statens Jordbruksverk                                           19                                                     JO 60 SM 1301

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196  Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 16 augusti 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2013-JO60SM1301_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.