Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Vattenbruk 2012

JO 60 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, thousands

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lule älv

534

546

538

557

603

525

586

574

561

Skellefte älv

121

122

123

123

120

181

148

136

131

Ume älv

93

110

24

101

145

91

96

133

51

Ångermanälven

211

212

218

197

192

215

222

226

237

Indalsälven

264

516

312

356

361

327

363

315

347

Ljungan

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Ljusnan

183

199

213

122

196

209

209

173

180

Dalälven

226

225

236

203

267

232

209

241

215

Sthlms ström

3

3

10

28

5

14

15

8

9

Mörrumsån

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övriga

11

15

27

9

11

10

12

8

41

Summa Östersjön

1 659

1 948

1 701

1 696

1 900

1 804

1 860

1 814

1 772

Vättern, Vänern, Klarälven

170

191

211

188

202

123

104

167

192

Västkusten

144

196

173

195

153

192

177

164

180

Summa

1 973

2 335

2 085

2 079

2 255

2 119

2 140

2 145

2 144


Källa: Havs- och vattenmyndigheten.