Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Vattenbruk 2012

JO 60 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Number of fry of trout released in rivers and coastal areas, thousands

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lule älv

81

82

84

82

96

108

118

126

122

Skellefte älv

24

28

18

29

29

7

39

52

28

Ume älv

22

24

96

23

22

41

30

33

12

Ångermanälven

49

38

53

47

44

49

35

39

54

Indalsälven

67

75

93

65

84

90

64

132

182

Ljungan

23

36

36

36

36

37

37

37

37

Ljusnan

31

35

74

164

64

58

58

49

54

Dalälven

46

69

79

57

51

86

64

55

82

Sthlms ström

27

25

38

16

17

18

19

8

16

Mörrumsån

6

6

6

10

13

11

14

36

15

Övriga

198

210

167

79

148

194

137

171

137

Summa Östersjön

574

628

744

608

604

699

615

738

744

Vättern, Vänern, Klarälven

50

74

55

49

59

66

62

108

57

Västkusten

5

7

5

3

-

-

-

-

-

Summa

629

709

804

660

663

765

676

846

801


Källa: Havs- och Vattenmyndigheten.