Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1001

Vattenbruk 2009
Aquaculture in Sweden in 2009
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

År 2009 producerades inom svenskt vattenbruk 6 130 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 7 225 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 8 procent högre än 2008 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 89 procent av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 2 125 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 212 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2008 var 224 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 993 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 68 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 1983-2009

Ton