Statens Jordbruksverk                                           18                                                     JO 60 SM 1001

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Funcke, tfn 019-17 60 51, Olle.Funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Fiskeriverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 20 augusti 2010.

URN:NBN:SE:SCB-2009-JO60SM1001_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.