Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2009

JO 60 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, thousands

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Lule älv

575

560

552

534

546

538

557

603

525

Skellefte älv

128

136

109

121

122

123

123

120

181

Ume älv

97

106

98

93

110

24

101

145

91

Ångermanälven

214

215

212

211

212

218

197

192

215

Indalsälven

314

352

452

264

516

312

356

361

327

Ljungan

15

-

-

13

-

-

-

-

-

Ljusnan

198

196

183

183

199

213

122

196

209

Dalälven

229

176

212

226

225

236

203

267

232

Sthlms ström

3

5

5

3

3

10

28

5

14

Mörrumsån

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övriga

19

13

3

11

15

27

9

11

10

Summa Östersjön

1 792

1 759

1 826

1 659

1 948

1 701

1 696

1 900

1 804

Vättern, Vänern, Klarälven

205

221

112

170

191

211

188

202

123

Västkusten

198

165

146

144

196

173

195

153

192

Summa

2 195

2 145

2 084

1 973

2 335

2 085

2 079

2 255

2 119


Källa: Fiskeriverket.