Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2009

JO 60 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Number of fry of trout released in rivers and coastal areas, thousands

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Lule älv

82

84

84

81

82

84

82

96

108

Skellefte älv

39

-

34

24

28

18

29

29

7

Ume älv

-

26

28

22

24

96

23

22

41

Ångermanälven

47

46

49

49

38

53

47

44

49

Indalsälven

102

88

88

67

75

93

65

84

90

Ljungan

26

40

45

23

36

36

36

36

37

Ljusnan

28

37

35

31

35

74

164

64

58

Dalälven

77

53

42

46

69

79

57

51

86

Sthlms ström

24

18

16

27

25

38

16

17

18

Mörrumsån

-

-

-

6

6

6

10

13

11

Övriga

117

170

185

198

210

167

79

148

194

Summa Östersjön

542

562

606

574

628

744

608

604

699

Vättern, Vänern, Klarälven

64

52

45

50

74

55

49

59

66

Västkusten

7

4

4

5

7

5

3

-

-

Summa

613

618

655

629

709

804

660

663

765


Källa: Fiskeriverket.