Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1101

Vattenbruk 2010
Aquaculture in Sweden in 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökad odling av matfisk år 2010
År 2010 producerades inom svenskt vattenbruk 7 851 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 9 260 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 28 % högre än 2009 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 85 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 307 ton röding och 1 382 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 254 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2009 var 212 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 077 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 80 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 1983–2010

Hel färskvikt, ton