Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2010

JO 60 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, thousands

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lule älv

560

552

534

546

538

557

603

525

586

Skellefte älv

136

109

121

122

123

123

120

181

148

Ume älv

106

98

93

110

24

101

145

91

96

Ångermanälven

215

212

211

212

218

197

192

215

222

Indalsälven

352

452

264

516

312

356

361

327

363

Ljungan

-

-

13

-

-

-

-

-

-

Ljusnan

196

183

183

199

213

122

196

209

209

Dalälven

176

212

226

225

236

203

267

232

209

Sthlms ström

5

5

3

3

10

28

5

14

15

Mörrumsån

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övriga

13

3

11

15

27

9

11

10

12

Summa Östersjön

1 759

1 826

1 659

1 948

1 701

1 696

1 900

1 804

1 860

Vättern, Vänern, Klarälven

221

112

170

191

211

188

202

123

104

Västkusten

165

146

144

196

173

195

153

192

177

Summa

2 145

2 084

1 973

2 335

2 085

2 079

2 255

2 119

2 140


Källa: Fiskeriverket.