Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2010

JO 60 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Number of fry of trout released in rivers and coastal areas, thousands

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lule älv

84

84

81

82

84

82

96

108

118

Skellefte älv

-

34

24

28

18

29

29

7

39

Ume älv

26

28

22

24

96

23

22

41

30

Ångermanälven

46

49

49

38

53

47

44

49

35

Indalsälven

88

88

67

75

93

65

84

90

64

Ljungan

40

45

23

36

36

36

36

37

37

Ljusnan

37

35

31

35

74

164

64

58

58

Dalälven

53

42

46

69

79

57

51

86

64

Sthlms ström

18

16

27

25

38

16

17

18

19

Mörrumsån

-

-

6

6

6

10

13

11

14

Övriga

170

185

198

210

167

79

148

194

137

Summa Östersjön

562

606

574

628

744

608

604

699

615

Vättern, Vänern, Klarälven

52

45

50

74

55

49

59

66

62

Västkusten

4

4

5

7

5

3

-

-

-

Summa

618

655

629

709

804

660

663

765

676


Källa: Fiskeriverket.