Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1201

Vattenbruk 2011
Aquaculture in Sweden in 2011
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökad odling av matfisk år 2011
År 2011 producerades inom svenskt vattenbruk 10 140 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 11 970 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 29 % högre än 2010 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 90 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 128 ton röding och 1 470 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 328 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2010 var 254 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 064 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 77 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 1983–2011

Hel färskvikt, ton