Statens Jordbruksverk                                           18                                                     JO 60 SM 1201

 

 

 

 

 

 

 

Olle Funcke, tfn 019-17 60 51, Olle.Funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196  Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 17 augusti 2012.

URN:NBN:SE:SCB-2011-JO60SM1201_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.