Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2011

JO 60 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, thousands

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lule älv

552

534

546

538

557

603

525

586

574

Skellefte älv

109

121

122

123

123

120

181

148

136

Ume älv

98

93

110

24

101

145

91

96

133

Ångermanälven

212

211

212

218

197

192

215

222

226

Indalsälven

452

264

516

312

356

361

327

363

315

Ljungan

-

13

-

-

-

-

-

-

-

Ljusnan

183

183

199

213

122

196

209

209

173

Dalälven

212

226

225

236

203

267

232

209

241

Sthlms ström

5

3

3

10

28

5

14

15

8

Mörrumsån

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övriga

3

11

15

27

9

11

10

12

8

Summa Östersjön

1 826

1 659

1 948

1 701

1 696

1 900

1 804

1 860

1 814

Vättern, Vänern, Klarälven

112

170

191

211

188

202

123

104

167

Västkusten

146

144

196

173

195

153

192

177

164

Summa

2 084

1 973

2 335

2 085

2 079

2 255

2 119

2 140

2 145


Källa: Fiskeriverket och Sveriges lantbruksuniversitet.