Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2011

JO 60 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Number of fry of trout released in rivers and coastal areas, thousands

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lule älv

84

81

82

84

82

96

108

118

126

Skellefte älv

34

24

28

18

29

29

7

39

52

Ume älv

28

22

24

96

23

22

41

30

33

Ångermanälven

49

49

38

53

47

44

49

35

39

Indalsälven

88

67

75

93

65

84

90

64

132

Ljungan

45

23

36

36

36

36

37

37

37

Ljusnan

35

31

35

74

164

64

58

58

49

Dalälven

42

46

69

79

57

51

86

64

55

Sthlms ström

16

27

25

38

16

17

18

19

8

Mörrumsån

-

6

6

6

10

13

11

14

36

Övriga

185

198

210

167

79

148

194

137

171

Summa Östersjön

606

574

628

744

608

604

699

615

738

Vättern, Vänern, Klarälven

45

50

74

55

49

59

66

62

108

Västkusten

4

5

7

5

3

-

-

-

-

Summa

655

629

709

804

660

663

765

676

846


Källa: Fiskeriverket och Sveriges lantbruksuniversitet.