Statens Jordbruksverk                                                       19                                                                  JO 60 SM 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 20 augusti 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2014-JO60SM1401_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.