Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2013

JO 60 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, thousands

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lule älv

546

538

557

603

525

586

574

561

466

Skellefte älv

122

123

123

120

181

148

136

131

140

Ume älv

110

24

101

145

91

96

133

51

103

Ångermanälven

212

218

197

192

215

222

226

237

227

Indalsälven

516

312

356

361

327

363

315

347

323

Ljungan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ljusnan

199

213

122

196

209

209

173

180

165

Dalälven

225

236

203

267

232

209

241

215

237

Sthlms ström

3

10

28

5

14

15

8

9

15

Mörrumsån

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övriga

15

27

9

11

10

12

8

41

10

Summa Östersjön

1 948

1 701

1 696

1 900

1 804

1 860

1 814

1 772

1 686

Vättern, Vänern, Klarälven

191

211

188

202

123

104

167

192

197

Västkusten

196

173

195

153

192

177

164

180

160

Summa

2 335

2 085

2 079

2 255

2 119

2 140

2 145

2 144

2 043


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.