Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2013

JO 60 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Number of fry of trout released in rivers and coastal areas, thousands

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lule älv

82

84

82

96

108

118

126

127

101

Skellefte älv

28

18

29

29

7

39

52

28

35

Ume älv

24

96

23

22

41

30

33

12

29

Ångermanälven

38

53

47

44

49

35

39

54

54

Indalsälven

75

93

65

84

90

64

132

182

101

Ljungan

36

36

36

36

37

37

37

37

40

Ljusnan

35

74

164

64

58

58

49

54

54

Dalälven

69

79

57

51

86

64

55

82

67

Sthlms ström

25

38

16

17

18

19

8

16

18

Mörrumsån

6

6

10

13

11

14

36

15

15

Övriga

210

167

79

148

194

137

171

137

136

Summa Östersjön

628

744

608

604

699

615

738

744

650

Vättern, Vänern, Klarälven

74

55

49

59

66

62

108

57

90

Västkusten

7

5

3

-

-

-

-

-

-

Summa

709

804

660

663

765

676

846

801

740


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.