Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1501

Vattenbruk 2014
Aquaculture in Sweden in 2014
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Små förändringar inom vattenbruket år 2014
År 2014 producerades inom svenskt vattenbruk 9 454 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 11 152 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 4 % lägre än 2013 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 85 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 644 ton röding och 1 746 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 370 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2013 var 357 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 130 ton. Det är en ökning med 11 % jämfört med 2013. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 89 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 1983–2014

Hel färskvikt, ton