Statens Jordbruksverk                                                         2                                                                    JO 60 SM 1501

 

 

 

 

 

 

 

Olle Funcke, tfn 019-17 60 51, Olle.Funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196  Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 20 augusti 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-JO60SM1501_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.