Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2014

JO 60 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

1. Number fry of salmon released in rivers and coastal areas, thousands

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lule älv

538

557

603

525

586

574

561

466

537

Skellefte älv

123

123

120

181

148

136

131

140

131

Ume älv

24

101

145

91

96

133

51

103

113

Ångermanälven

218

197

192

215

222

226

237

227

208

Indalsälven

312

356

361

327

363

315

347

323

327

Ljungan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ljusnan

213

122

196

209

209

173

180

165

167

Dalälven

236

203

267

232

209

241

215

237

190

Sthlms ström

10

28

5

14

15

8

9

15

15

Mörrumsån

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övriga

27

9

11

10

12

8

41

10

10

Summa Östersjön

1 701

1 696

1 900

1 804

1 860

1 814

1 772

1 686

1 698

Vättern, Vänern, Klarälven

211

188

202

123

104

167

192

197

196

Västkusten

173

195

153

192

177

164

180

160

168

Summa

2 085

2 079

2 255

2 119

2 140

2 145

2 144

2 043

2 062


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.