Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2014

JO 60 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Number fry of trout released in rivers and coastal areas, thousands

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lule älv

84

82

96

108

118

126

127

101

102

Skellefte älv

18

29

29

7

39

52

28

35

34

Ume älv

96

23

22

41

30

33

12

29

36

Ångermanälven

53

47

44

49

35

39

54

54

55

Indalsälven

93

65

84

90

64

132

182

101

99

Ljungan

36

36

36

37

37

37

37

40

44

Ljusnan

74

164

64

58

58

49

54

54

55

Dalälven

79

57

51

86

64

55

82

67

77

Sthlms ström

38

16

17

18

19

8

16

18

26

Mörrumsån

6

10

13

11

14

36

15

15

15

Övriga

167

79

148

194

137

171

137

136

196

Summa Östersjön

744

608

604

699

615

738

744

650

739

Vättern, Vänern, Klarälven

55

49

59

66

62

108

57

90

115

Västkusten

5

3

-

-

-

-

-

-

-

Summa

804

660

663

765

676

846

801

740

854


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.