Statens Jordbruksverk                                            3                                                      JO 60 SM 1601

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Tegenrot, tfn 010-479 60 83, hakan.tegenrot@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196  Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 augusti 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO60SM1601_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.