Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2016

JO 60 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 2012–2016, tusental

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, 2012–2016, thousands

 

 2012

2013

 2014

2015

2016

Lule älv

561

466

537

520

 

615

Skellefte älv

131

140

131

120

123

Ume älv

51

103

113

85

121

Ångermanälven

237

227

208

284

232

Indalsälven

347

323

327

321

321

Ljungan

-

-

-

-

-

Ljusnan

180

165

167

172

166

Dalälven

215

237

190

182

207

Stockholms ström

9

15

15

13

12

Mörrumsån

-

-

-

-

-

Övriga

41

10

10

9

6

Summa Östersjön

1 772

1 686

1 698

1 706

1 803

 

 

 

 

 

 

Vättern, Vänern, Klarälven

192

197

196

148

161

Västkusten

180

160

168

164

165

Summa

2 144

2 043

2 062

2 018

2 129


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.