Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2016

JO 60 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 2012–2016, tusental

2. Number of fry of sea trout released in rivers and coastal areas, 2012–2016, thousands

 

   2012

2013

2014

2015

 

 

2016

Lule älv

127

101

102

107

109

Skellefte älv

28

35

34

31

27

Ume älv

12

29

36

22

29

Ångermanälven

54

54

55

49

59

Indalsälven

182

101

99

94

109

Ljungan

37

40

44

10

10

Ljusnan

54

54

55

55

74

Dalälven

82

67

77

93

85

Stockholms ström

16

18

26

29

32

Mörrumsån

15

15

15

16

15

Övriga

137

136

196

147

161

Summa Östersjön

744

650

739

653

710

 

 

 

 

 

 

Vättern, Vänern, Klarälven

57

90

115

146

44

Västkusten

-

-

-

-

-

Summa

801

740

854

799

754


Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.