Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 60 SM 1801

Vattenbruk 2017
Aquaculture in Sweden in 2017
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Ökat försäljningsvärde för både matfisk och sättfisk

Produktionen inom svenskt vattenbruk år 2017 skattas till 12 800 ton matfisk i beräknad hel färskvikt. Den odlade fisken bestod till 88 procent av regnbåge. Annan produktion bestod av 1 300 ton röding, 100 ton ål och 60 ton övrig matfisk, i beräknad hel färskvikt. Produktionen av musslor skattas till 2 000 ton, angivet i hel färskvikt.

Det sammanlagda värdet av all produktion av matfisk för konsumtion ökade till 520 miljoner kronor under 2017. Motsvarande värde för år 2016 var 490 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk skattas till 900 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 80 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2016 då värdet skattades till 70 miljoner kronor.

 

Figur A. Produktion inom svenskt vattenbruk 2008–2017