Statens Jordbruksverk                                                        2                                                                    JO 60 SM 1801

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 23 augusti 2018.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.