Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2017

JO 60 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 2013–2017, tusental

1. Number of fry of salmon released in rivers and coastal areas, 2013–2017, thousands

 

2013

2014

2015

  2016

2017

Lule älv

466

537

520

 

615

521

 

Skellefte älv

140

131

120

123

127

 

Ume älv

103

113

85

121

85

 

Ångermanälven

227

208

284

232

227

 

Indalsälven

323

327

321

321

298

 

Ljungan

-

-

-

-

-

 

Ljusnan

165

167

172

166

166

 

Dalälven

237

190

182

207

216

 

Stockholms ström

15

15

13

12

12

 

Mörrumsån

-

-

-

-

-

 

Övriga

10

10

9

6

12

 

Summa Östersjön

1 686

1 698

1 706

1 803

1 665

 

 

 

 

 

 

 

 

Vättern, Vänern, Klarälven

197

196

148

161

267

 

Västkusten

160

168

164

165

168

 

Summa

2 043

2 062

2 018

2 129

2 100  

 


Källa: Sveriges lantbruksuniversitet.