Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2017

JO 60 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 2013–2017, tusental

2. Number of fry of sea trout released in rivers and coastal areas,   2013–2017, thousands

 

2013

2014

2015

  2016

2017

Lule älv

101

102

107

109

85

 

Skellefte älv

35

34

31

27

26

 

Ume älv

29

36

22

29

28

 

Ångermanälven

54

55

49

59

51

 

Indalsälven

101

99

94

109

98

 

Ljungan

40

44

10

10

36

 

Ljusnan

54

55

55

74

60

 

Dalälven

67

77

93

85

102

 

Stockholms ström

18

26

29

32

24

 

Mörrumsån

15

15

16

15

15

 

Övriga

136

196

147

161

160

 

Summa Östersjön

650

739

656

710

685

 

 

 

 

 

 

 

 

Vättern, Vänern, Klarälven

90

115

146

44

109

 

Västkusten

-

-

-

-

-

 

Summa

740

854

802

754

794

 


Källa: Sveriges lantbruksuniversitet.