Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal odlingar efter produktionsinriktning och NUTS 1 2018

1. Number of holdings by NUTS 1, in 2018

 

Matfisk

Sättfisk

Matkräftor

Sättkräftor

Musslor

Ostron

Östra Sverige (SE1)

7

7

-

-

-

-

Södra Sverige (SE2)

24

24

3

3

10

1

Norra Sverige (SE3)

28

22

-

1

-

-

Hela riket

59

53

3

4

10

1


Anm. Östra Sverige (SE 1): Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland. Södra Sverige (SE 2): Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland. Norra Sverige (SE 3): Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten.