Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Odlingsband och vattenareal för musselodlingar, 2009–2018

12. Aquaculture bands for production of mussels, length and water areal, 2009–2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Odlingsband

   1 000 m

1 574

750

748

795

605

590

807

750

1 647

1 744

   vattenareal,

   1 000 m2

1 610

336

256

340

372

211

307

302

556

1 036