Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Dammar för odling av matkräftor, 2009–2018

13. Ponds for production of noble crayfish, number of units and volume, 2009–2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dammar

   antal

273

204

194

204

204

201

199

167

39

15

   volym, 1 000 m3

496

394

309

366

444

350

361

274

161

73