Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal odlingar av matfisk, efter odlad art, 2009­–2018

2. Number of holdings producing fish for consumtion, by species,
2009
2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Regnbåge

77

80

70

68

66

59

48

55

41

45

Lax

-

-

-

-

1

2

2

1

1

-

Ål

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Röding

14

15

12

10

12

8

10

9

7

8

Öring

4

3

3

3

1

3

3

2

2

2

Kräftor

40

30

25

26

27

25

26

17

8

3

Musslor

17

12

14

13

9

10

12

17

6

10

Ostron

1

-

1

1

1

1

3

2

3

1