Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal odlingar av sättfisk, efter odlad art, 2009­–2018

3. Number of holdings producing fish for stocking, by species,
2009
2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Regnbåge

52

55

55

52

49

51

43

35

32

34

Lax

5

8

6

5

5

7

5

7

10

6

Ål

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Röding

20

20

23

20

17

17

18

14

13

13

Öring

45

47

45

38

34

41

39

30

33

22

Övrig sättfisk

9

13

12

10

11

11

7

7

6

5

Kräftor

9

8

8

6

5

5

5

5

3

4