Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Produktion efter inriktning per område enligt NUTS 1, hel färskvikt i ton, 2018

4. Aquaculture production by NUTS 1, in metric tonnes, 2018

Matfisk

Sättfisk

Matkräftor

Sättkräftor

Musslor

Ostron

Östra Sverige

 (SE1)

89

102

-

-

-

-

Södra Sverige (SE2)

224

334

0

..

1 986

..

Norra Sverige

(SE3)

10 795

295

-

..

-

-

Hela riket

11 108

731

0

..

1 986

..


Anm. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.