Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Produktion av matfisk, hel färskvikt i ton, 2009–2018

5. Production of fish for consumption, by species, in metric tonnes, 20092018

År

Regnbåge

Röding

Ål

Övrig matfisk

Summa matfisk

Musslor

Kräftor

2009

6 413

..

..

..

7 225

2 125

2

2010

7 859

1 307

..

..

9 260

1 382

1

2011

10 745

1 128

90

7

11 970

1 470

1

2012

10 499

1 849

93

6

12 447

1 308

1

2013

9 757

1 808

92

6

11 663

1 702

1

2014

9 436

1 644

64

8

11 152

1 746

1

2015

8 968

1 675

104

5

10 752

1 525

1

2016

11 547

1 760

117

28

13 451

2 317

1

2017

11 361

1 310

105

57

12 834

2 014

1

2018

9 586

..

99

..

11 108

1 986

0


Anm. I Övrig matfisk ingår lax, öring och övriga arter.
För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.