Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktion av matfisk i havet (salt eller bräckt vatten), efter odlad art, hel färskvikt i ton, 2009–2018

6. Production of fish for consumption in marine culture, by species, in metric tonnes, 20092018

År

Regnbåge

Röding

Övrig matfisk

Musslor

2009

2 431

-

-

2 125

2010

2 283

-

..

1 382

2011

3 255

-

..

1 470

2012

3 051

-

7

1 308

2013

3 116

-

6

1 702

2014

2 485

-

..

1 746

2015

1 919

-

..

1 525

2016

2 424

-

-

2 317

2017

2 856

-

-

2 014

2018

2 870

-

-

1 986


Anm. I Övrig matfisk ingår lax, öring och övriga arter.
För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.