Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Produktion av matfisk i sötvatten, efter odlad art, hel färskvikt i ton, 2009–2018

7. Production of fish for consumption in freshwater, by species, in metric tonnes, 20092018

År

Regnbåge

Röding

Ål

Övrig matfisk

2009

3 982

672

..

..

 

2010

5 576

1 307

..

..

 

2011

7 490

1 128

..

..

 

2012

7 448

1 849

93

..

 

2013

6 641

1 808

92

..

 

2014

6 951

1 644

64

8

 

2015

7 048

1 675

104

5

 

2016

9 123

1 760

117

28

 

2017

8 504

1 310

105

57

 

2018

 6 716

.. 

  99 

 .. 

 


Anm. I Övrig matfisk ingår lax, öring och övriga arter.
För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.