Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901, korrigerad version 2019-09-11

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Saluvärde för produktion av matfisk, löpande priser i miljoner kronor, 2009–2018

9. Total value of the production of fish for consumption, by species,
current prices in million SEK, 2009
–2018

År

Regnbåge

Röding

Ål

Övriga

Summa

2009

157,1

31,7

11,3

11,5

211,6

2010

188,9

50,1

..

..

253,7

2011

261,6

49,3

7,5

9,1

327,5

2012

245,7

77,0

8,0

9,3

340,0

2013

257,7

80,9

6,9

11,9

357,4

2014

273,7

75,2

4,5

16,4

369,8

2015

246,0

80,5

7,7

10,4

344,6

2016

373,8

86,5

10,9

15,8

487,0

2017

425,9

68,3

9,8

17,0

521,0

2018

410,6

..

6,9

..

520,6


Anm. Övriga inkluderar lax, öring, matkräftor och blötdjur.
För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas