Statens Jordbruksverk                                                        2                                                                    JO 60 SM 1901

 

 

 

 

           

 

 

Statistiken har producerats av SCB, på uppdrag av Jordbruksverket som
ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196 Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 22 augusti 2019.

URN:NBN:SE:SCB-2019-JO60SM1901_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Kort om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.