Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Saluvärde för produktion av sättfisk, löpande priser i miljoner kronor, 2009–2018

10. Total value of the production of fish for stocking, by species, current
prices in million SEK, 2009
–2018

 

Regnbåge

Lax

Öring

Röding

Ål

Kräfta

Övriga

Summa

2009

32,1

1,6

15,7

10,3

5

0,8

2,7

68,1

2010

36,0

2,4

15,4

9,7

8,5

0,6

7,1

79,7

2011

35,9

3,3

16,3

4,8

9,8

0,6

6,2

76,9

2012

39,4

3,2

18

6,5

9,5

0,3

5,7

82,7

2013

40,4

1,9

14,5

7,6

10,3

0,4

3,1

78,2

2014

46,4

5,2

16,3

8,2

9,3

0,2

3,5

89,1

2015

41,8

0,9

14,7

10,3

7,7

0,2

3,3

78,9

2016

34,4

3,8

13,0

3,3

10,3

0,3

2,2

67,5

2017

41,5

8,0

18,2

4,9

9,3

0,2

1,7

83,9

2018

39,4

4,5

11,5

5,6

..

..

..

62,7


Anm. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.