Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Odlingstekniker för matfisk, 2009–2018

11. Methods for production of fish for consumption, number of units and volume, 2009–2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kassar

   antal

650

662

655

637

620

610

582

645

418

621

   volym, 1 000 m³

610

617

741

846

858

838

744

941

827

758

Dammar

   antal

55

78

56

61

58

38

35

31

7

..

   volym, 1 000 m³

135

130

123

116

155

95

136

132

25

..

Bassänger m.m.

   antal

146

122

132

118

135

114

112

112

162

237

   volym, 1 000 m³

1

1

2

1

3

3

3

3

3

7

Recirkulerande system

   antal

11

11

13

2

2

8

8

19

17

72

   volym, 1 000 m³

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 5


Anm. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.