Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Odlingstekniker för sättfisk, 2009–2018

14. Methods for production of fish for stocking, number of units and volume, 2009–2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kassar

   antal

294

295

246

250

308

289

240

231

181

238

   volym, 1 000 m³

38

45

39

42

72

78

53

157

17

181

Dammar

   antal

330

302

300

249

187

220

206

188

131

162

   volym, 1 000 m³

2362

2525

2388

2107

1889

1903

1551

1530

551

1620

Bassänger m.m.

   antal

2069

2134

1999

1796

1586

1784

1628

1440

1505

1399

   volym, 1 000 m³

23

25

26

22

20

20

21

19

25

16

Recirkulerande system

   antal

115

115

55

55

29

94

32

28

65

68

   volym, 1 000 m³

1

1

1

1

2

2

2

8

4

 7