Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15. Sysselsättning, antal personer och timmar, 2009–2018

15. Number of employed persons and hours worked, 20092018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Män

Personer

367

356

343

317

354

345

336

384

301

311

1000-tal

 timmar

361

377

376

371

426

398

379

422

408

294

 

Kvinnor

Personer

57

43

49

53

66

66

75

85

63

95

1000-tal

timmar

39

37

44

48

61

47

51

49

72

48

 

Totalt

Personer

424

399

392

370

420

411

411

469

364

406

1000-tal

 timmar

400

414

420

419

487

445

430

471

480

 342