Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Produktion av sättfisk, efter odlad art, hel färskvikt i ton,
2009–2018

8. Production of fish for stocking, by species, in metric tonnes,
2009
2018

År

Regnbåge

Lax

Öring

Ål

Röding

Övrig sättfisk

Summa

sättfisk

Kräftor

2009

651

..

212

..

113

..

993

1

2010

617

38

221

2

142

57

1 077

1

2011

666

52

237

2

88

19

1 064

1

2012

657

45

246

2

81

15

1 046

1

2013

679

35

202

1

86

13

1 016

0

2014

743

52

219

2

99

15

1 130

0

2015

688

24

215

3

132

8

1 073

0

2016

591

38

170

2

51

8

860

1

2017

565

55

234

2

65

3

924

0

2018

470

39

160

..

59

..

731

..


Anm. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas