103                                                 Statistikrapport 2008:2

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

 

Statistiken har sammanställts av Statistiska  Centralbyrån.

Utkom den 25 juni 2008.