STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Gerda Ländell, 019 - 17 68 07

Lars Persson, 019 - 17 65 75

Gunnel Wahlstedt, 019 - 17 62 45

statistik@sjv.se

 

Statistiken har sammanställts av Statistiska Centralbyrån.

Utkom den 25 juni 2008.